Spoločnosť REMAS Servis, s.r.o. poskytuje službu dekontaminácie kontaminovanej pôdy nebezpečnými látkami in-situ, tzv. enzymatickou metódou, ktorá pozostáva z injektovania enzymatického roztoku do kontaminovanej pôdy, bez nutnosti odvozu a zneškodnenia znečistenej zeminy na vzdialené miesto zneškodnenia. 
Uvedená enzymatická metóda znižuje náklady na proces dekontaminácie znečistených pozemkov. 
Po ukončení procesu dekontaminácie sú odobraté vzorky, ktoré sú vyhodnotené v akreditovanom laboratóriu a na základe výsledkov je spracovaná záverečná hodnotiaca správa.  
Uvedený proces dekontaminácie je úspešne aplikovateľný i na budovy, stavby a iné materiály kontaminované ropnými produktami. 

Kontakt

 • REMAS Servis s.r.o.
 • Šaštínska 3, 841 04 Bratislava
 • ul. Šaštínska 3, Bratislava
 • ul. Bojnícka, Bratislava
 • 0911 787 567
 • remas@remas.sk
 • Tatrabanka, a.s.
  č.ú. 262 743 0337 / 1100
 • IČO 35 760 303
 • Facebook

Copyright 2015 REMAS Servis s.r.o.