Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie priemyselných prevádzok a jej zmien:
 • Havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi,

 • plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obvzlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku /havarijný plán – voda/,

 • súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení /súbor TPP a TOO/,

 • súhlas orgánu ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,

 • program odpadového hospodárstva /POH/,

 • ďalšia prevádzková dokumentácia v zmysle zákona o IPKZ, ochrane ovzdušia, vodách, odpadoch, obaloch, priemyselných haváriách a zodpovednosti za environmentálne škody.
Vypracovanie alebo kontrola mesačných/štvrťročných/ročných hlásení podľa platných právnych predpisov:


 • ovzdušie,

 • vody,

 • odpady.Kontakt

 • REMAS Servis s.r.o.
 • Šaštínska 3, 841 04 Bratislava
 • ul. Šaštínska 3, Bratislava
 • ul. Bojnícka, Bratislava
 • 0911 787 567
 • remas@remas.sk
 • Tatrabanka, a.s.
  č.ú. 262 743 0337 / 1100
 • IČO 35 760 303
 • Facebook

Copyright 2015 REMAS Servis s.r.o.