Komplexné posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • vypracovanie zámerov, správ a oznámení o zmene navrhovaných činností,
 • vypracovanie a zabezpečenie odborných stanovísk,
 • poradenstvo pri komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy,
 • príprava a moderovanie verejných prerokovaní,
 • optimalizácia procesu posudzovania, návrhy variantných riešení, atď.,
 • zastupovanie navrhovateľa v celom procese posudzovania vplyvov.
Kontakt

 • REMAS Servis s.r.o.
 • Šaštínska 3, 841 04 Bratislava
 • ul. Šaštínska 3, Bratislava
 • ul. Bojnícka, Bratislava
 • 0911 787 567
 • remas@remas.sk
 • Tatrabanka, a.s.
  č.ú. 262 743 0337 / 1100
 • IČO 35 760 303
 • Facebook

Copyright 2015 REMAS Servis s.r.o.