Spoločnosť REMAS Servis, s.r.o. poskytuje službu odberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia vyradenej výpočtovej  a inej kancelárskej techniky a iného elektronického šrotu, vyradených elektronických časti a zariadení (počítače, televízory, ventilátory, kávovary, mikrovlné rúry, chladničky a pod.) 

Služba spočíva v poskytnutí maximálneho komfortu pre klienta. Klient zašle objednávku na odber elektroodpadu našej spoločnosti, kompetentný pracovník dohodne s klientom termín odberu elektroodpadu. V danom termíne naši pracovníci prídu ku klientovi, naložia vyradené elektroodpady, podpíšu preberacie protokoly, resp. sprievodné listy nebezpečných odpadov a následne zasielame potvrdenie o zneškodnení/zhodnotení elektroodpadu. 

Novinka : od 23.januára 2014 spoločnosť REMAS Servis, s.r.o. získala súhlas na zriadenie zberne elektrospotrebičov na adrese Šaštínska 3, Bratislava. Prevádzkový čas je počas pracovných dní od 8,00 do 15,30 hod. Služba bola zriadená pre občanov aj na základe iniciatívy samosprávy mestskej časti Karlová Ves a je pre občanov poskytovaná bezplatne. Kontakt : 0911787567, alebo 0903293942.Kontakt

 • REMAS Servis s.r.o.
 • Šaštínska 3, 841 04 Bratislava
 • ul. Šaštínska 3, Bratislava
 • ul. Bojnícka, Bratislava
 • 0911 787 567
 • remas@remas.sk
 • Tatrabanka, a.s.
  č.ú. 262 743 0337 / 1100
 • IČO 35 760 303
 • Facebook

Copyright 2015 REMAS Servis s.r.o.