Komplexné odborné poradenstvo v oblasti ochrany ovzdušia podľa platnej legislatívy :
vypracovanie prevádzkovej evidencie v zmysle vyhlášky č. 231/2013 Z.z.
vypracovanie Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko- organizačných opatrení (Súbor TPP a TOO)
výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia 
vypracovanie návrhu postupu výpočtu množstva emisií
zabezpečenie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia v zmysle § 17, písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorý je potrebný na umiestnenie stavieb veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, rozhodnutí o povolení stavieb veľkých, stredných a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie
vypracovanie poriadkov pre filtračné zariadenia a návrh prevádzkovej evidencie filtračného zariadenia a pod.

Kontakt

 • REMAS Servis s.r.o.
 • Šaštínska 3, 841 04 Bratislava
 • ul. Šaštínska 3, Bratislava
 • ul. Bojnícka, Bratislava
 • 0911 787 567
 • remas@remas.sk
 • Tatrabanka, a.s.
  č.ú. 262 743 0337 / 1100
 • IČO 35 760 303
 • Facebook

Copyright 2015 REMAS Servis s.r.o.